Soi cầu Miền Trung

Soi cầu 2888 Gia Lai, phân tích KQXS dự đoán loto Gia Lai ngày 14/04/2023

Soi cầu 2888 Gia Lai, phân tích KQXS dự đoán loto Gia Lai ngày 14/04/2023

13/04/2023

Soi cầu 2888 Gia Lai ngày 14/04/2023 - Phân tích dự đoán xổ số Gia Lai miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 2888 Ninh Thuận, phân tích KQXS dự đoán loto Ninh Thuận ngày 14/04/2023

Soi cầu 2888 Ninh Thuận, phân tích KQXS dự đoán loto Ninh Thuận ngày 14/04/2023

13/04/2023

Soi cầu 2888 Ninh Thuận ngày 14/04/2023 - Phân tích dự đoán xổ số Ninh Thuận miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 2888 Quảng Trị, dự đoán loto KQXS Quảng Trị ngày 13/04/2023

Soi cầu 2888 Quảng Trị, dự đoán loto KQXS Quảng Trị ngày 13/04/2023

12/04/2023

Soi cầu 2888 Quảng trị ngày 13/04/2023 - Dự đoán xổ số Quảng trị miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 2888 Quảng Bình, dự đoán loto KQXS Quảng Bình ngày 13/04/2023

Soi cầu 2888 Quảng Bình, dự đoán loto KQXS Quảng Bình ngày 13/04/2023

12/04/2023

Soi cầu 2888 Quảng Bình ngày 13/04/2023 - Dự đoán xổ số Quảng Bình miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 2888 Bình Định, dự đoán loto KQXS Bình Định ngày 13/04/2023

Soi cầu 2888 Bình Định, dự đoán loto KQXS Bình Định ngày 13/04/2023

12/04/2023

Soi cầu 2888 Bình Định ngày 13/04/2023 - Dự đoán xổ số Bình Định miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 2888 Đà Nẵng, phân tích KQXS dự đoán loto Đà Nẵng ngày 12/04/2023

Soi cầu 2888 Đà Nẵng, phân tích KQXS dự đoán loto Đà Nẵng ngày 12/04/2023

12/04/2023

Soi cầu 2888 Đà Nẵng ngày 12/04/2023 - Phân tích dự đoán KQXS Đà Nẵng miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 2888 xổ số Khánh Hoà, Phân tích KQXS dự đoán loto Khánh Hoà ngày 12/04/2023

Soi cầu 2888 xổ số Khánh Hoà, Phân tích KQXS dự đoán loto Khánh Hoà ngày 12/04/2023

12/04/2023

Soi cầu 2888 xổ số Khánh Hoà ngày 12/04/2023 - Phân tích dự đoán KQXS Khánh Hoà miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 2888 Đắk Lắk, phân tích KQXS dự đoán loto Đắk Lắk ngày 11/04/2023

Soi cầu 2888 Đắk Lắk, phân tích KQXS dự đoán loto Đắk Lắk ngày 11/04/2023

11/04/2023

Soi cầu 2888 Đắk Lắk ngày 11/04/2023 - Phân tích dự đoán xổ số Đắk Lắk miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 2888 Quảng Nam, phân tích KQXS dự đoán loto Quảng Nam ngày 11/04/2023

Soi cầu 2888 Quảng Nam, phân tích KQXS dự đoán loto Quảng Nam ngày 11/04/2023

11/04/2023

Soi cầu 2888 Quảng Nam ngày 11/04/2023 - Phân tích dự đoán xổ số Quảng Nam miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 2888 Phú Yên, phân tích KQXS dự đoán loto Phú Yên ngày 10/04/2023

Soi cầu 2888 Phú Yên, phân tích KQXS dự đoán loto Phú Yên ngày 10/04/2023

10/04/2023

Soi cầu 2888 Phú Yên ngày 10/04/2023 - Phân tích dự đoán xổ số Phú Yên miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 2888 Huế, Phân tích KQXS dự đoán loto Huế ngày 10/04/2023

Soi cầu 2888 Huế, Phân tích KQXS dự đoán loto Huế ngày 10/04/2023

10/04/2023

Soi cầu 2888 Huế ngày 10/04/2023 - Phân tích dự đoán XS Thừa Thiên Huế miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 999 xổ số Kon Tum, Phân tích KQXS dự đoán loto Kon Tum ngày 09/04/2023

Soi cầu 999 xổ số Kon Tum, Phân tích KQXS dự đoán loto Kon Tum ngày 09/04/2023

08/04/2023

Soi cầu 999 Kon Tum ngày 09/04/2023 - Phân tích dự đoán Kon Tum miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 999 xổ số Huế, Phân tích KQXS dự đoán loto Huế ngày 09/04/2023

Soi cầu 999 xổ số Huế, Phân tích KQXS dự đoán loto Huế ngày 09/04/2023

08/04/2023

Soi cầu 999 xổ số Huế ngày 09/04/2023 - Phân tích dự đoán XS Thừa Thiên Huế miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 999 xổ số Khánh Hoà, Phân tích KQXS dự đoán loto Khánh Hoà ngày 09/04/2023

Soi cầu 999 xổ số Khánh Hoà, Phân tích KQXS dự đoán loto Khánh Hoà ngày 09/04/2023

08/04/2023

Soi cầu 999 xổ số Khánh Hoà ngày 09/04/2023 - Phân tích dự đoán KQXS Khánh Hoà miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 999 Đà Nẵng, phân tích KQXS dự đoán loto Đà Nẵng ngày 08/04/2023

Soi cầu 999 Đà Nẵng, phân tích KQXS dự đoán loto Đà Nẵng ngày 08/04/2023

08/04/2023

Soi cầu 999 Đà Nẵng ngày 08/04/2023 - Phân tích dự đoán KQXS Đà Nẵng miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 999 Quảng Ngãi, Phân tích KQXS dự đoán loto Quảng Ngãi ngày 08/04/2023

Soi cầu 999 Quảng Ngãi, Phân tích KQXS dự đoán loto Quảng Ngãi ngày 08/04/2023

08/04/2023

Soi cầu 999 Quảng Ngãi ngày 08/04/2023 - phân tích dự đoán xổ số Quảng Ngãi miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.

Soi cầu Miền Trung

Xổ số kiến thiết miền Trung (còn gọi tắt là XSMT) là hình thức vui chơi giải trí lành mạnh, có nhiều giải thưởng từ thấp đến cao theo quy định. Cũng giống như soi cầu xổ số các miền khác, xổ số kiến thiết miền Trung ra đời với mục tiêu “ích nước lợi nhà", đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế, xã hội Việt Nam.

Mỗi ngày xổ số kiến thiết miền Trung sẽ có từ 2 đến 3 đài đăng ký quay số mở thưởng vào lúc 17h15, được phát trực tiếp trên các đài truyền hình, phát thanh, radio trực tiếp để người dân không phải đến trường quay theo dõi. Ngoài ra với sự phát triển của công nghệ thông tin, hiện nay người chơi XSMT có thể xem trực tiếp kết quả quay số mở thưởng xổ số kiến thiết miền Trung hằng ngày tại các trang web xổ số như: Baoketqua.com, youtube hay facebook... một cách nhanh chóng, chính xác. 

Lịch quay xổ số Miền Trung

Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Trung các ngày trong tuần như sau: 

  • Thứ 2: TT Huế (đài chính), Phú Yên (đài phụ)
  • Thứ 3: Đắk Lắk (đài chính), Quảng Nam (đài phụ)
  • Thứ 4: Đà Nẵng (đài chính), Khánh Hòa (đài phụ)
  • Thứ 5: Bình Định (đài chính), Quảng Trị - Quảng Bình (đài phụ)
  • Thứ 6: Gia Lai (đài chính), Ninh Thuận (đài phụ)
  • Thứ 7: Đà Nẵng (đài chính), Quảng Ngãi - Đắk Nông (đài phụ)
  • Chủ nhật: Khánh Hòa (đài chính), Kon Tum – TT Huế (đài phụ) 

Dự đoán soi cầu Miền Trung

Dự đoán soi cầu MT miễn phí 100% được Baoketqua.com phân tích dựa trên các thuật toán xác suất thống kê các kết quả xổ số Miền Trung gần nhất, tìm ra các con số may mắn có độ chính xác cao. Ngoài ra các bạn có thể vào mục “Soi cầu”, để đưa những con số mà bạn yêu thích lên thảo luận mỗi ngày.

Theo dõi Dự đoán soi cầu Miền Trung tại Baoketqua.com thường xuyên với các từ khoá: soi cầu miền trung, soi cau xsmt, soi cầu mt, dự đoán xsmt, phân tích xsmt, soi cau xo so du doan mien trung, du doan so xo mien trung, du doan kqxs mien trung, du doan mien trung chuan nhat, cau soi xo so mien trung hom nay ra con gi chinh xac nhat, soi cau mt chieu nay, soi cau xs mt.