Thống kê Miền bắc

Loại thống kê

Khoảng thời gian

Tỉnh thành

Loại giải:

Reset

Số về nhiều nhất trong 7 ngày

61 6 lần
10 6 lần
83 6 lần
13 5 lần
50 5 lần
27 5 lần
20 5 lần
69 5 lần
24 5 lần
49 4 lần
62 4 lần
16 4 lần
98 4 lần
32 4 lần
22 4 lần
93 4 lần

Số về ít nhất trong 7 ngày

25 1 lần
00 1 lần
38 1 lần
26 1 lần
01 1 lần
86 1 lần
02 1 lần
40 1 lần
51 1 lần
87 1 lần
88 1 lần
64 1 lần
04 1 lần
18 1 lần
65 1 lần
43 1 lần

Đầu về nhiều nhất trong 7 ngày

2 28 lần
6 28 lần
1 24 lần
5 24 lần
9 24 lần
4 20 lần
7 20 lần
3 18 lần
8 18 lần
0 12 lần

Đuôi về nhiều nhất trong 7 ngày

0 30 lần
3 27 lần
2 25 lần
9 22 lần
7 22 lần
8 21 lần
5 20 lần
1 18 lần
6 16 lần
4 15 lần