Thống kê Miền bắc

Loại thống kê

Khoảng thời gian

Tỉnh thành

Loại giải:

Reset

Số về nhiều nhất trong 7 ngày

07 5 lần
16 4 lần
87 4 lần
17 4 lần
18 4 lần
30 4 lần
19 4 lần
31 4 lần
65 4 lần
42 4 lần
20 4 lần
55 4 lần
36 4 lần
37 4 lần
61 3 lần
78 3 lần

Số về ít nhất trong 7 ngày

27 1 lần
76 1 lần
49 1 lần
77 1 lần
50 1 lần
29 1 lần
02 1 lần
40 1 lần
89 1 lần
52 1 lần
90 1 lần
53 1 lần
06 1 lần
92 1 lần
70 1 lần
82 1 lần

Đầu về nhiều nhất trong 7 ngày

3 27 lần
1 23 lần
2 21 lần
4 20 lần
8 20 lần
7 18 lần
0 18 lần
5 17 lần
6 15 lần
9 10 lần

Đuôi về nhiều nhất trong 7 ngày

7 23 lần
1 21 lần
5 21 lần
6 19 lần
3 18 lần
0 18 lần
8 18 lần
4 18 lần
2 17 lần
9 16 lần