Thống kê Miền bắc

Loại thống kê

Khoảng thời gian

Tỉnh thành

Loại giải:

Reset

Số về nhiều nhất trong 7 ngày

37 6 lần
92 6 lần
82 6 lần
86 5 lần
26 5 lần
88 5 lần
67 5 lần
34 5 lần
83 5 lần
48 5 lần
50 4 lần
40 4 lần
28 4 lần
43 4 lần
68 4 lần
09 4 lần

Số về ít nhất trong 7 ngày

99 1 lần
49 1 lần
03 1 lần
41 1 lần
78 1 lần
16 1 lần
89 1 lần
54 1 lần
29 1 lần
80 1 lần
18 1 lần
55 1 lần
31 1 lần
06 1 lần
44 1 lần
19 1 lần

Đầu về nhiều nhất trong 7 ngày

8 33 lần
6 28 lần
0 23 lần
4 22 lần
3 21 lần
2 21 lần
7 18 lần
9 18 lần
1 17 lần
5 15 lần

Đuôi về nhiều nhất trong 7 ngày

6 30 lần
2 26 lần
8 24 lần
4 24 lần
7 23 lần
0 20 lần
1 20 lần
3 20 lần
5 15 lần
9 14 lần