Soi cầu Hồ Chí Minh

Soi cầu 2888 HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 10/04/2023

Soi cầu 2888 HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 10/04/2023

09/04/2023

Soi cầu 2888 HCM ngày 10/04/2023 - Dự đoán xổ số HCM miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 999 xổ số HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 08/04/2023

Soi cầu 999 xổ số HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 08/04/2023

07/04/2023

Soi cầu 999 xổ số HCM ngày 08/04/2023 - Dự đoán xổ số HCM miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 999 HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 03/04/2023

Soi cầu 999 HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 03/04/2023

02/04/2023

Soi cầu 999 HCM ngày 03/04/2023 - Dự đoán xổ số HCM miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 568 xổ số HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 01/04/2023

Soi cầu 568 xổ số HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 01/04/2023

31/03/2023

Soi cầu 568 xổ số HCM ngày 01/04/2023 - Dự đoán xổ số HCM miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 568 HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 27/03/2023

Soi cầu 568 HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 27/03/2023

26/03/2023

Soi cầu 568 HCM ngày 27/03/2023 - Dự đoán xổ số HCM miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu tốt xổ số HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 25/03/2023

Soi cầu tốt xổ số HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 25/03/2023

24/03/2023

Soi cầu tốt xổ số HCM ngày 25/03/2023 - Dự đoán xổ số HCM miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu tốt HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 20/03/2023

Soi cầu tốt HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 20/03/2023

19/03/2023

Soi cầu tốt HCM ngày 20/03/2023 - Dự đoán xổ số HCM miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu xổ số kubet HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 18/03/2023

Soi cầu xổ số kubet HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 18/03/2023

17/03/2023

Soi cầu kubet xổ số HCM ngày 18/03/2023 - Dự đoán xổ số HCM miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu kubet HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 13/03/2023

Soi cầu kubet HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 13/03/2023

12/03/2023

Soi cầu kubet HCM ngày 13/03/2023 - Dự đoán xổ số HCM miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu xổ số 366 HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 11/03/2023

Soi cầu xổ số 366 HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 11/03/2023

10/03/2023

Soi cầu 366 HCM ngày 11/03/2023 - Dự đoán xổ số HCM miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 366 HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 06/03/2023

Soi cầu 366 HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 06/03/2023

05/03/2023

Soi cầu 366 xổ số HCM ngày 06/03/2023 - Dự đoán xổ số HCM miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 666 xổ số HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 04/03/2023

Soi cầu 666 xổ số HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 04/03/2023

04/03/2023

Soi cầu 666 xổ số HCM ngày 04/03/2023 - Dự đoán xổ số HCM miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 666 HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 27/02/2023

Soi cầu 666 HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 27/02/2023

26/02/2023

Soi cầu 666 HCM ngày 27/02/2023 - Dự đoán xổ số HCM miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu xổ số 888 HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 25/02/2023

Soi cầu xổ số 888 HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 25/02/2023

24/02/2023

Soi cầu 888 HCM ngày 25/02/2023 - Dự đoán xổ số HCM miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu 888 HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 20/02/2023

Soi cầu 888 HCM - Phân tích KQXS, dự đoán loto Hồ Chí Minh ngày 20/02/2023

19/02/2023

Soi cầu 888 HCM ngày 20/02/2023 - Dự đoán xổ số HCM miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.
Soi cầu Việt HCM miền phí - Phân tích KQXS Hồ Chí Minh ngày 18/02/2023

Soi cầu Việt HCM miền phí - Phân tích KQXS Hồ Chí Minh ngày 18/02/2023

17/02/2023

Soi cầu Việt HCM ngày 18/02/2023 - Dự đoán xổ số HCM miễn phí được các chuyên gia soi cau Baoketqua.com phân tích dữ liệu, được kết hợp với phần mềm xác suất thống kê tìm ra thuật toán các con số may mắn nhất sẽ về hôm nay.

Soi cầu Hồ Chí Minh

Xổ số Hồ Chí Minh hay xổ số HCM thuộc soi cầu miền nam hoạt động dưới hình thức công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. XSKT Hồ Chí Minh Từ khi thành lập đến nay công ty có nhiều tên gọi khác nhau tương ứng với từng giai đoạn lịch sử của Thành phố. Tên gọi đầu tiên của công ty khi mới thành lập năm 1978 là Ban xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh. Năm 1989, đổi tên là Công ty XSKT Thành phố. Năm 1992, đổi tên là Doanh nghiệp nhà nước công ty XSKT TP.Hồ Chí Minh. Năm 2004, sáp nhập XN In Tài chính vào công ty XSKT TP.Hồ Chí Minh và đến năm 2010, công ty chuyển đổi theo mô hình Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết TP.Hồ Chí Minh. 

XSKT HCM hoạt động với chức năng là tổ chức vui chơi lành mạnh cho nhân dân, có thưởng theo quy định của nhà nước, nhằm động viên phần thu nhập nhàn rỗi trong dân cư vào ngân sách nhà nước để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội của địa phương theo Thông tư số 04 TC/TCNH ngày 05/01/1996 của Bộ Tài chính quy định “Nguồn thu xổ số chỉ dùng đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa-xã hội tại địa phương ...”

Lịch quay xổ số HCM

Kết quả xổ số HCM được diễn ra lúc 16h15 phút vào thứ hai hàng tuần tại trụ sở công ty. Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh, với sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Thành Phố Hồ Chí Minh theo đúng các quy định của bộ tài chính.

Dự đoán soi cầu HCM

Soi cầu HCM siêu chuẩn được tổng hợp theo thuật toán xác suất thống kê và các chuyên gia hàng đầu, giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ phân tích tỉ mỉ, cẩn thận từ đó đưa ra những cặp số may mắn có xác suất trúng giải cao nhất.

Theo dõi Dự đoán soi cầu HCM tại Baoketqua.com hàng tuần với các từ khoá: soi cầu hồ chí minh, soi cau hcm, du doan xo so hcm, soi cau hcm, soi cau XS hcm, du doan xo so hcm chinh xac, Dự đoán XSHCM, soi cầu dự đoán kết quả xổ số hồ chí minh hôm nay, DD XSHCM, dự đoán trúng thưởng giải tám, đặt biệt đầu đuôi, bao lô 2 số chính xác nhất.